eBankNet

 eCorpoNet

Transfery

 

Bezpieczeństwo   

 Karty  

SMSbankNet 

moBankNet

 SMSbankNet 24h 

Bezpieczeństwo 

Wszelkie modyfikacje parametrów SMS, czyli konto, numer telefonu, typy operacji są wykonywane przez pracownika Banku na podstawie wniosku.

 

Po zakończeniu parametryzacji  usługi na zdefiniowany  telefon automatycznie przesyłany jest PIN, którym można się posługiwać przy wysyłaniu zapytań do Banku.

 

 

 

Funkcjonalność 

System generuje wiele komunikatów które można dowolnie definiować :

 

 • Operacje na  dowolnym wskazanym koncie,

 • Wolne środki po zmianie salda, a także wg harmonogramu,

 • Operacje można  podzielić osobno na uznania i obciążenia, 

 • Możliwość  łączenia w jednym SMS informacji o operacji i saldzie 

 • Możliwość definiowania progu kwotowego,

 • Informacje  o blokadach na karcie płatniczej,

 • Informacje o wysokości i raty kredytu
  i odsetek,

 • Informacje o zapadalności lokaty.

 • Informacje marketingowe lub komunikaty (bezpłatne).

Funkcjonalność  : zapytania o saldo chwilowo zawieszona !

 

W związku ze zmianą operatora usługa zapytania o saldo lub operacje wykonana samodzielnie nie działa do czasu zakończenia parametryzacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 

 

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024