Bankowość Mobilna - wersja www

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zaprosił Zrzeszenie BPS oraz Banki Spółdzielcze do udziału w rządowym projekcie wsparcia finansowego przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm”.Program został zainicjowany 14 kwietnia br., a termin uruchomienia składania wniosków o subwencję przez Klientów planowany jest na 27 kwietnia 2020 r. Program Tarczy Finansowej PFR składa się z odrębnych komponentów dla mikro i MSP:


1) Tarcza finansowa dla mikrofirm (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) – udzielana w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach. Maksymalna kwota subwencji wynosi 324 tys. zł dla jednej mikrofirmy.

2) Tarcza finansowa dla MŚP (zatrudniających od 10 do 249 pracowników) – udzielana w formie subwencji finansowych, umarzanych do 75% po 12 miesiącach. Maksymalna kwota subwencji wynosi do 3,5 mln zł dla jednego MSP.


Pozostała, nieumorzona kwota subwencji finansowej, podlegać będzie zwrotowi i będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.


Przedmiotowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorców będzie oferowane za pośrednictwem banków, na bazie prostych procedur i wniosków składanych przez Klienta wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej ebanknet.

Termin uruchomienia usługi po 27.04.2020/

Informacje będą się pojawiały na bieżąco, prosimy śledzić stronę.


 


Przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia  w ramach Tarczy Finansowej PFR. Realizowany w ramach Tarczy Antykryzysowej kolejny program pomocowy, finansowany przez PFR o łącznej wartości 100 mld zł, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronowirusa. jest już możliwe

Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online. Szczegółowe zasady programu oraz wzory dokumentów będą przedstawione po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu. Informacje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków
i bankach uczestniczących w programie ogłoszone zostaną na stronie www.pfr.pl.


1). Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.

2). Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy
i dysponowania środkami w banku.

3). Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.

4). Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

5). Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat
(w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

6). Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
Deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.”
 Uprzejmie  informuję,  że  Polski  Fundusz  Rozwoju  przesunął  termin  procedury  odwoławczej dla  mikro,  małych  i  średnich  firm  w  ramach  Tarczy  Finansowej  PFR  -  komunikowany  wcześniej termin  odwołań,  który  był  wyznaczony  od  11  maja  został  przesunięty  na  dzień  od 18 maja 2020 r. Odwołania  będą  składane  również  drogą  elektroniczną  poprzez  formularz  w  tym  samym  banku, w  którym  składany  był  wniosek  pierwotny.  Przedsiębiorca  będzie  mógł  je  złożyć  nie  więcej  niż 2  razy  w  odniesieniu  do  jednej  firmy.  Procedura  odwoławcza  nie  dotyczy  firm,  które  otrzymały odmowę  wypłaty  subwencji  –  te  mogą  składać  kolejne  wnioski  o  wsparcie  od  momentu  startu Programu,  po  wcześniejszym  wyjaśnieniu  wszelkich  okoliczności  w  ZUS,  swoim  urzędzie
skarbowym i w banku.

Jak się przygotować złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR ?

Uwaga ! ważna informacja

 Informacje na temat Tarczy Antykryzysowej 

 Składanie wniosków jest już  aktywne - instrukcja do pobrania

 Kalkulator subwencji - sam sprawdź ile można dostać

Wyliczenia  mają  charakter  wyłącznie  poglądowy  i  w  żaden  sposób  nie  mogą  być  traktowane  jako gwarancja lub zapewnienie otrzymania subwencji, w wysokości obliczonej przy jego użyciu !

Informacja o zmianie terminu odwołań

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2016

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l: