Bezpieczeństwo   

eBankNet

 eCorpoNet

Transfery

 POS  

 Karty  

SMSbankNet 

moBankNet

Jak zrealizować przelew SWIFT ?

 Jakie możliwości oferuje Bank ?

 

W Banku Spółdzielczym Grodków -Łosiów masz możliwość korzystania z dwóch międzynarodowych  systemów transferowych o globalnym zasięgu.Jeśli chcesz tylko przesłać lub odebrać gotówkę z zagranicy , nawet gdy nie jesteś naszym klientem to wybierz usługę MoneyGram

.

Bardziej zaawansowanym  rozwiązaniem jest system SWIFT, który jest również zintegrowany z systemem bankowości elektronicznej ebanknet 24 i ecorponet. Umozliwia przekazy bezgotówkowe w wybranej walucie, w dowolnym oddziale. Jest przeznaczony tylko dla klientów banku.

 

 

MoneyGram   

SWIFT  

Transfery zagraniczne 

 

 

 

RODZAJ PRZELEWU

 

Przekaz zagraniczny SWIFT wysyłany przez Bank Spółdzielczy   może być rozliczony w ciężar rachunku złotowego lub walutowego prowadzonego w EUR,GBP,USD.

Bank realizuje przelewy przychodzące i wychodzące w standardzie :

 

 

 • SEPA,

 • Regulowane,

 • Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "OUR"

 

Przelewy SEPA oraz Regulowane  muszą spełniać odpowiednie wymogi :

 

Przelew SEPA:  jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

 

 • waluta transakcji EUR;
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 • występuje opcja kosztowa „SHA”;
 • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej http://www.bankbps.pl)

 

Przelew regulowany:  jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:

 

 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
 • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 • występuje opcja kosztowa „SHA"

 

Wszystkie pozostałe przelewy są traktowane jako polecenia wypłaty.

 

CZAS REALIZACJI 

 

Istnieje możliwość wybranie sposobu realizacji przelewów wg daty waluty  jako

:

 • pilne (opcja "dziś" w systemach bankowości elektronicznej), przelew tego typu musi być złożony do godziny granicznej 12:00 ze względu na czas potrzebny do jego realizacji.

 • przyspieszone (opcja "jutro" w systemach bankowości elektronicznej), 

 • standardowe, (opcja "spot" w systemach bankowości elektronicznej)

 

Uwaga ! wszystkie przelewy w walucie Euro, jeśli nie są zadeklarowane jako pilne (opcja dziś) będą na koncie beneficjenta na następny dzień roboczy.

 

 

 

Kurs przelewu zależy od tabeli kursów walut banku. Przelew złożony do godziny 16:00 zostanie przeliczony po kursie bieżącym, po 16:00 zostanie  uwzględniony kurs z dnia następnego. W celu złożenia przelewu zagranicznego konieczna jest znajomość numeru IBAN beneficjenta oraz kodu BIC banku zagranicznego.

 

 

KOSZT PRZELEWU

 

Koszt przelewu zagranicznego dla organizacji SWIFT wynosi 80 zł, i może być ponoszony przez :

 

 

 • OUR - zleceniodawcę,

 • BEN - odbiorcę,

 • SHA -dzielony po połowie,

 

 

Opłaty pobierane przez bank za realizację przelewów są określone w tabeli opłat i prowizji.i zależą od od jego parametrów oraz czasu złożenia.

 

W przypadku chęci uruchomienia opcji  przekazów zagranicznych poprzez bankowość elektroniczną   należy  zgłosić ten fakt w placówce bank i telefonicznie lub osobiście.

 

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu przelewu.

 

 

 

MoneyGram jest światowym liderem w zakresie usług międzynarodowych transferów pieniężnych pomiędzy osobami fizycznymi.

 

Firma oferuje szybkie, wygodne , bezpieczne i godne zaufania gotówkowe przekazy pieniężne (cash-to-cash). MoneyGram współpracuje z międzynarodową siecią przedstawicieli, by móc zapewnić możliwość przesyłania pieniędzy po atrakcyjnych cenach do odbiorców w ponad 157 000 miejsc w 180 krajach i terytoriach na całym świecie.
Środki można w bezpieczny sposób przekazywać dookoła świata już w 10 minut.

Ani wysyłający, ani odbiorca nie potrzebuje w tym celu konta bankowego. Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów oferuje możliwość przekazywania i otrzymywania gotówki w siedzibie głównej w Grodkowie oraz w Oddziale w Lewinie Brzeski,


Więcej informacji o MoneyGram oraz o pełnej liście przedstawicieli oraz placówek można znaleźć na stronie internetowej www.moneygram.com

 

Szczegółowe informacje o transferach pieniężnych MoneyGram można uzyskać, dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii:

 

 

       00-800-1111-710 (międzynarodowy)

 

 

 

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) – założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Każdy uczestnik SWIFT posiada swoje oznaczenie BIC.

 

SWIFT pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi. Wykorzystywany system komputerowy oparty na sieci SWIFTNet Link (SNL) realizuje dziennie około 14 milionów operacji, głównie pomiędzy krajami europejskimi (65% transakcji)

 

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów rozlicza się poprzez Bank BPS.

 

          

       Kod BIC (SWIFT) Banku BPS : POLUPLPR

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024