STATUT BANKU

   Zarząd Banku 

 

Prezes Banku           

Zdzisław   Wojdak

 

 

Z-ca Prezesa   

 

Elżbieta    Bielech - Kręcichwost

 

 

 

Członek Zarządu Justyna 

 

Szałagan  

 

    WŁADZE BANKU 

 Rada Nadzorcza

 

Przewodniczący                       

Mieczysław 

Adaszyński

Z-ca przewodniczącego

     

Karol  

 

Domaradzki

Sekretarz Rady Nadzorczej

Maria

Czerwińska

 

Członek Rady N.

Michał

Nesterowicz

Członek Rady N.

Zbigniew

Witkowski

Członek Rady N.

Marek

Gronkowski

Członek Rady N.

Jan

Warowy

Członek Rady N.

Krzysztof

Baucz

Członek Rady N.

Zbigniew Marcinków

Członek Rady N.

Ryszard Boczar

Członek Rady N.

Ireneusz

Sobel

 

 

 

Władze Banku 

 Bank dla Was

RODO 

 Nasze Sprawy

 Ład, polityka informacyjna

  Misja   

Historia

Zarząd Banku 

 

Prezes Banku      

 

Zdzisław   Wojdak

 

 

 

Wiceprezes   

Elżbieta    Bielech - Kręcichwost

 

   

 

Wiceprezes

Justyna    Szałagan

 

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023