Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2022

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
KONTO DLA FIRM

 

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

20 kwietnia 2016

                                                                                       Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

Strona główna

Deweloperski

Głównym celem rachunku powierniczego jest bezpieczeństwo w dokonywaniu transakcji między Klientami Banku a ich kontrahentami. Rachunki Powiernicze znalazły zastosowanie w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Produkt przeznaczony dla Firm posiadających wielu płatników. Korzystanie z identyfikacji masowych płatności pozwala firmom (lub innym instytucjom) usprawnić księgowanie wpłat od kontrahentów, którymi są osoby fizyczne bądź prawne. Wyciągi masowe
Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe: bieżące i pomocnicze w EUR, USD, GBP. Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie, gdy na konto wpływają pieniądze w obcej walucie, masz możliwość wybrania gotówki
Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA jest międzynarodową kartą płatniczą, która umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą. Karta wyposażona jest w mikroprocesor co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przy transakcjach dokonywanych
W Polsce wydano już ponad 30 mln kart płatniczych, a ich popularność wciąż rośnie. Płatność kartą nawet za drobne zakupy jest codziennością. Klienci omijają miejsca, w których nie mogą zapłacić
Posiadamy w swojej ofercie trzy podstawowe pakiety kont dla firm. Każdy przedsiębiorca może wybrać pakiet dostosowany do swoich potrzeb. W zależności od wielkości prowadzonej działalności, ilości wykonywanych transakcji, wpłat i
  Firma może korzystać z całej palety serwisów elektronicznych. W przypadku gdy wymagana jest większa kontrola nad operacjami finansowymi, zalecany jest system eCorpoNet   eCorpoNet- jest usługą przeznaczoną dla korporacji, urzędów administracji

Konto 

dla firm

Oferta depozytowa 

Oferta dla  Wspólnot 

 e-Usługi 

Usługi

ubezpieczeniowe

Informacje dodatkowe

Finansowanie

   przedsięwzięć  

 

Informacje dodatkowe :                                                                                                           

 

 

Dokumenty jakie trzeba wziąć ze sobą:

 • NIP- zaświadczenie o nadaniu,
 • REGON- zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczych,
 • aktualny dokument urzędowy (np. dowód osobisty) zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym przy czym odziały i przedstawicielstwa w kraju nierezydentów posiadające status rezydenta załączają odpowiednio wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub wyciąg z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń  woli i zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa powyżej oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

 

 

Dokumenty dołączone do wniosku o otwarcie rachunku bankowego składane są w oryginałach. Bank sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca wnioskodawcy.

 

 

 

 

 

W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego Bank może otworzyć rachunek wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczony na określone cele oraz do przeprowadzenia w tym zakresie rozliczeń.

 

 

Posiadaczami konta firmowego mogą być :                                                                         

 

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu ( w tym spółki osobowe w rozumieniu kodeksu spółek prawa handlowego),

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ( również  w formie spółek cywilnych),

 • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np. radca prawny, adwokat, notariusz, pielęgniarka, lekarz itd.,

 • prowadzące działalność gospodarczą w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały utworzone przez nierezydentów,

 • jednostki sektora finansów publicznych,

 • rolnicy.

 

 

 

W ramach rachunku klient może skorzystać z dodatkowych produktów :