Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2020

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
OFERTA DEPOZYTOWA

Depozyty pozwalają na zagospodarowanie wolnych  środków finansowych w sposób przynoszący odpowiedni zysk, gwarantując przy tym płynność finansową.

 

 

Lokaty terminowe- kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawienia środków na lokacie. Podjęcie lokaty przed upływem terminu umownego skutkuje nie dopisaniem odsetek. Oprocentowanie zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania lokat.

 

 

Aktualne oprocentowanie lokat.

 

 

Lokaty MIG- Bank otwiera je na okresy oznaczone w umowie. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych MIG, Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. W przypadku zerwania lokat krótkoterminowych MIG Bank nie nalicza odsetek za okres utrzymania lokaty.

Środki pieniężne znajdujące się na lokatach krótkoterminowych MIG oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym. Wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym. Oprocentowanie oraz inne warunki umowy zostają ustalone w drodze negocjacji.

 

 

 

Środki na rachunku w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

12 kwietnia 2016

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

Konto 

dla firm

Oferta depozytowa 

Oferta dla  Wspólnot 

 e-Usługi 

Usługi

ubezpieczeniowe

Informacje dodatkowe

Strona główna

Finansowanie

   przedsięwzięć