Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów ma szeroki wachlarz ofert kredytowych dla firm, w zależności od ich potrzeb. Bank również udziela gwarancji i poręczeń na rzecz podmiotów gospodarczych w celu zabezpieczenia wykonania wobec wierzycieli zobowiązań określonych w zleceniu np. gwarancja prawidłowego wykonania kontraktu handlowego, zapłata wadium  itp. Należy zaznaczyć, że Bank stara się podchodzić indywidualnie do każdego kredytobiorcy maksymalnie ułatwiając proces pozyskania środków w granicach przepisów. 

 

 

Finansowanie

   przedsięwzięć  

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

Karta VISA BUSINESS KREDYTOWA jest kartą międzynarodową kartą płatniczą, która zapewnia jednocześnie wygodę płacenia i kredyt zawsze pod ręką.   Korzyści z posiadania karty :   darmowy kredyt do 51 dni, limit
Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego polega na finansowaniu projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego majątku lub trwałe jego zwiększenie np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itp.   Istnieje możliwość
Kredyt obrotowy pozwoli na utrzymanie bieżącej płynności finansowej firmy z możliwością odnowy, dogodnej spłaty raty dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości.  Jest on  dodatkowym źródłem finansowania aktualnych potrzeb związanych z
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środków ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do
Jest to tzw. Kredyt przejściowy służy do pokrycia przejściowego niedoboru środków finansowych dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących. Szybka decyzja kredytowa!!!   Zalety:   okres kredytowania do 100dni oprocentowanie ustalone jest od marży
Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów z Unii Europejskiej, Unia Biznes i Unia Super Biznes.   Kredyt Unia Biznes: przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji
Kredyt w Rachunku Bieżącym to najwygodniejsza forma kredytowania, umożliwia elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza
Bank może udzielić Kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na : zakup gruntów rolnych do 300 ha realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnych i przetwórstwie produktów rolnych utworzenie lub
Wygodny kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipoteką. Uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. Kredyt udzielany jest na rachunku bieżącym, co pozwala na elastyczny dostęp do gotówki.     Celem

Deweloperski

Strona główna

                                                                                       Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

20 kwietnia 2016

 

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

KREDYTY DLA FIRM
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023