Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2022

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW PRODUKCJI ROLNEJ

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środków ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do suszenia zbóż, oleju silnikowego, paszy, dodatków do pasz, części zamiennych, zwierząt do dalszej hodowli, zapłatę za energię, wodę. Kredyt wymaga udokumentowania 80% wykorzystania środków finansowych.

 

 

 

Zalety kredytu:

 

 • okres kredytowania do 2 lat,

 • oprocentowanie ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku

 • możliwe zabezpieczenia: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,

 • spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej

 

 

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

13 kwietnia 2016

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

Konto 

dla firm

Oferta depozytowa 

Oferta dla  Wspólnot 

 e-Usługi 

Usługi

ubezpieczeniowe

Informacje dodatkowe

Strona główna

Finansowanie

   przedsięwzięć