Finansowanie

   przedsięwzięć  

Strona główna

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

13 kwietnia 2016

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej m.in. nawozów, środków ochrony roślin, nasion, oleju napędowego, oleju opałowego do suszenia zbóż, oleju silnikowego, paszy, dodatków do pasz, części zamiennych, zwierząt do dalszej hodowli, zapłatę za energię, wodę. Kredyt wymaga udokumentowania 80% wykorzystania środków finansowych.

 

 

 

Zalety kredytu:

 

 • okres kredytowania do 2 lat,

 • oprocentowanie ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M oraz marży Banku

 • możliwe zabezpieczenia: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,

 • spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej

 

 

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

KREDYT OBROTOWY NA ZAKUP ŚRODKÓW PRODUKCJI ROLNEJ
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024