Finansowanie

   przedsięwzięć  

Strona główna

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

13 kwietnia 2016

Przeznaczenie kredytu inwestycyjnego polega na finansowaniu projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego majątku lub trwałe jego zwiększenie np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itp.

 

Istnieje możliwość refinansowania 50% wydatków inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 miesięcy prze datą złożenia wniosku.

 

 

 • okres kredytowania dostosowany do możliwości spłaty kredytu, może być udzielany jako krótko, średnio lub długoterminowy
 • oprocentowanie ustalone według stawki WIBOR 1M oraz marży Banku
 • raty spłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo
 • wymagany jest udział środków własnych w 20% nakładzie inwestycyjnym( w uzasadnionych przypadkach możliwość odejścia od udziału własnego)
 • formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

 

 

 

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

KREDYT INWESTYCYJNY
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024