Finansowanie

   przedsięwzięć  

Strona główna

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

13 kwietnia 2016

Bank może udzielić Kredytu preferencyjnego z przeznaczeniem na :

 • zakup gruntów rolnych do 300 ha
 • realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnych i przetwórstwie produktów rolnych
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 roku życia
 • inwestycji objętych programami branżowymi
 • utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Min. Rol.i Gosp. Żywnościowej oraz Finansów programów osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa
 • zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji znajdujących się w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi
 • realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach
 • realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii w rolnictwie

 

 

 

Korzyści:

 • niska prowizja
 • minimalne oprocentowanie
 • możliwość zakupu używanych maszyn i urządzeń
 • możliwość finansowania remontów połączonych z modernizacją budynków inwentarskich

 

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

KREDYT Z DOPŁATĄ ARIMR
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024