Informacje dla dostawców usług (TPP)

 

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API).

 

Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera https://psd2-pdev.bsgrodkow.pl .

 

 

Otwarta bankowość w Grupie BPS

 

Bank BPS oraz  Banki Spółdzielcze wdrożyły rekomendację PSD2 i zapraszają dostawców usług finansowych (TPP) do współpracy.

 

Dyrektywa PSD2 otwiera erę otwartej bankowości – wprowadza przepisy wynikające z rozwoju usług płatniczych, pozwala wykorzystać dynamikę rozwoju technologicznego w zakresie płatności elektronicznych i mobilnych. Daje także możliwość kreowania innowacyjnych produktów finansowych. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego typu niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci ((ang. TPP Third Party Providers). Jednostki te, działając w imieniu Klienta będą oferować nowe usługi w oparciu o informacje pozyskane z systemów bankowości elektronicznej.

Bank BPS oraz  wybrane zrzeszone banki spółdzielcze udostępniły interfejs API realizując wymogi dyrektywy PSD2 dotyczące otwartej bankowości. Jest on dostępny dla licencjonowanych, zewnętrznych usługodawców TPP, spełniających warunki określone ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą PSD2.

 

Oferowane przez Bank BPS i wybrane banki spółdzielcze z Grupy BPS rozwiązanie uelastycznia rynek usług płatniczych, przy zachowaniu bezpieczeństwa i interesów klientów.Klienci Banku BPS oraz banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS w wygodny i bezpieczny sposób mogą mieć dostęp do następujących usług realizowanych przez licencjonowane podmioty trzecie (TPP) współpracujące z Bankiem:

 • uzyskanie informacji o rachunku AIS
 • pobieranie informacje o rachunku i dostępnych na nim środkach i historii transakcji PIS
 • potwierdzenie dostępności środków na koncie w kwocie potrzebnej do realizacji transakcji CAF.

Interfejs Grupy BPS został opracowany w oparciu o standard PolishAPI współtworzony przez Związek Banków Polskich, banki, instytucje płatnicze oraz podmioty trzecie (TPP).

 

Wejście do systemu dostępne jest poprzez adres  https://psd2-pdev.bankbps.pl/ na którym zainteresowane podmioty mogą rozpocząć rejestrację oraz uzyskać pełną informację o funkcjonalnościach.

 

Jeśli jesteś przedstawicielem TPP, przygotowujesz się do wprowadzenia nowych usług dla Klientów – zapraszamy do współpracy. 

 

 

Możesz również się z nami kontaktować mailowo : psd2@bsgrodkow.pl  lub TPP@bankbps.pl

 

 

Informacja o dostępności interfejsu API-PSD2 (obowiązek sprawozdawczy).

 

IV kwartał 2019 i  I kwartał 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024