Skip to main content
  • Władze i statut Banku

Władze i statut Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów

Rozwiń

Zarząd Banku

Zdzisław Wojdak - Prezes

Elżbieta Bielech - Kręcichwost - Wiceprezes

Justyna Szałagan - Wiceprezes

Rada Nadzorcza

 Mieczysław Adaszyński - Przewodniczący Rady

Karol Domaradzki - Zastępca Przewodniczącego

Maria Czerwińska - Sekretarz Rady

Michał Nesterowicz

Zbigniew Witkowski

Marek Gronkowski

Jan Warowy

Krzysztof Baucz

Zbigniew Marcinków

Ryszard Boczar

Ireneusz Sobel

Znajdziesz nas też tutaj