Finansowanie

   przedsięwzięć  

Strona główna

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

13 kwietnia 2016

Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów z Unii Europejskiej, Unia Biznes i Unia Super Biznes.

 

Kredyt Unia Biznes: przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie.

 

 

Kredyt Unia Super Biznes:

przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów realizacji            projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania                  i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

 

Wnioskodawcami mogą być:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, lub rolnicy i domownicy  w rozumieniu ustawy o KRUS

 • osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, lub gospodarstwa rolne

 • jednostki samorządu terytorialnego, lub jednostki, dla których organem założycielskim jest JST.

 

 

Parametry Kredytu:

 • okres kredytowania krótkoterminowy (do roku), średnioterminowy (od 1-3 lat) oraz długoterminowy (od 3 lat do 10 lat)

 • wkład własny (ponieważ kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy z wyjątkiem projektów przy których właściwy Program dopuszcza brak wkładu własnego Kredytobiorcy w ich finansowaniu.

 • zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji

 • pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się  egzekucji oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

 • oprócz tego dopuszcza się również wszystkie formy zabezpieczenia wymienione w wewnętrznych przepisach Banku, dotyczące prawnych form zabezpieczenia wierzytelności Banku.

 

 

 

 

Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

 

KREDYT POMOSTOWY
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024