Finansowanie

   przedsięwzięć  

Strona główna

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

                                                                                                 Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

13 kwietnia 2016

Wygodny kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipoteką. Uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą. Kredyt udzielany jest na rachunku bieżącym, co pozwala na elastyczny dostęp do gotówki.

 

 

Celem tego kredytu jest:

 • finansowanie działalności bieżącej związanej z działalnością gospodarczą,

 • finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą ( np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itp.) oraz zrefinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy,

 • refinansowanie kredytów udzielanych przez inne banki na cele wymienione wyżej w punktach

 

 

Korzyści:

 • okres kredytowania do 7 lat,

 • oprocentowanie ustalone według stawki WIBOR 1M oraz marżę Banku,

 • spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach rocznych  dostępnego limitu, a odsetki spłacone są miesięcznie. Bank co roku obniża o 10% wartości przyznanego limitu. całkowita spłata kredytu następuje w ostatnim roku kredytowania,

 • kwota kredytu nie może przekroczyć 500.000zł  oraz 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,

 • formy zabezpieczenie akceptowane przez Bank: hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,; weksel własny; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym.

 

 

Klient nie może jednocześnie korzystać z kredytu w rachunku bieżącym i kredytowej linii hipotecznej.

LINIA HIPOTECZNA
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024