WIBOR 1M+ marża Banku

 

 

 

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

 

 

 

WIBOR 6M+ marża Banku

 

 

 

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

 

 

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

 

 

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

 

Okres Kredytowania

 

 

 • do 1 roku

 

 

 • od 1 roku do 3 lat

 

 

 • powyżej 3 lat

Oprocentowanie (w skali roku)

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

WIBOR 1M+ marża Banku

Rachunki

 WIBOR

Kredyty Dla firm

 Tabela

Oplat i prowizji 

Kredyty os.fiz  wg zmiennej stopy

  Kredyty os-fiz wg  stałej    stopy 

Depozyty

KREDYTY POMOSTOWE                                          

KREDYTY PŁATNICZE                                       

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA                      

KREDYTY OBROTOWE NA ZAKUP OBROTOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM                    

Różnica między oprocentowaniem należnym Bankowi, a płatnym przez Klienta.

WIBOR 3M+2,5%)- [(0,5x(WIBOR 3M+2,5%)/2 jednak nie mniej niż ((WIBOR 3M +2,5%)-1,5%)/2 ]- w s, gdy w dniu sytuacji, gdy w dniu wystąpienia szkód brak ubezpieczenia co najmniej od jednego z ryzyk ponad 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej

0,5% oprocentowania należnego dla Banku, jednak nie mniej niż 1,5%- pod warunkiem ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk, pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

0,67% oprocentowania należnego dla Banku, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie wynosi poniżej 3%- w wysokości tego oprocentowania

WIBOR 3M+2,5%

Dopłaty do oprocentowania płatne przez ARiMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprocentowanie należne dla linii kredytowej K02

 

 

Oprocentowanie należne od klientów dla linii kredytowych: RR, Z, PR i K01

Ogółem oprocentowanie należne do Banku

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARIMR OD 27.05.2015R.

Oprocentowanie w skali roku

 

 

 

 

1,50%

 

(1,50RW NBP-1,50)%

 

 

 

 

 

 

 

[1,50RW NBP-0,5(1,5RW NBP-1,50)]%

 

(1,5RW NBP- oprocentowanie płacone przez klienta)%

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4x1,5RW NBP nie mniej niż 3%

 

w pozostałej części

 

 

 

 

 

 

 

 

WIBOR 3M+ MARŻA BANKU

 

WIBOR 3M+ MARŻA BANKU

 

 

10,00%

 

 

5% zadłużenia nie mniej niż 100 zł

 

51 dni

 

Oprocentowanie (w skali roku)

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

 

Okres Kredytowania

 

 • do 1 roku

 

 • od 1 roku do 3 lat

 

 • powyżej 3 lat

 

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW ROLNIKÓW

Okres Kredytowania

 

Obrotowe i Inwestycyjne Klęskowe z Linii nKL/02 I nKL/01

 

 1. ubezpieczone

 

 • Klient płaci

 

 

 • Budżet

 

    2. nieubezpieczone

 

 

 • Klient Płaci

 

 

 

 • Budżet

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycyjne z linii nIP, nKZ, nMR, nNT, nBR, nGR, nGP.

 

 • Klient płaci

 

 

 • Budżet płaci

 

 

Na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARIMR

 

 • do 100 tys. zł

 

 

 • powyżej 100 tys. zł

 

 

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARIMR OD 18.09.2012R.

 KREDYT WSPÓLNY REMONT                           

10,00%

 

5% zadłużenia nie mniej niż 100 zł

 

51 dni

 

transakcje gotówkowe i bezgotówkowe

 

minimalna spłata raty miesięcznej

 

okres odsetkowy dla transakcji bezgotówkowych

KARTY KREDYTOWE VISA BUSINESS

KREDYTY INWESTYCYJNE

Oprocentowanie (w skali roku)

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

WIBOR 1M+ marża Banku

 

WIBOR 1M+ marża Banku

KREDYTY OBROTOWE

Okres Kredytowania

 

 

 • do 1 roku

 

 

 • od 1 roku do 3 lat

 

 

 • powyżej 3 lat

 

 

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024