Bezpieczeństwo   

eBankNet

 eCorpoNet

Transfery

 POS  

 Karty  

SMSbankNet 

moBankNet

eCorpoNet funkcjonalny i pewny

Dodatkowe informacje o zabezpieczeniach 

 

 •  Logując się do systemu eCorpoNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie. Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę WWW są automatycznie zabezpieczone protokołem TSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się żółtej kłódki w prawym dolnym rogu okna przeglądarki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, o certyfikacie  :

 

*.bsgrodkow.pl przez Certum Organization

 Validation: CA SHA2

 Ważny od: 2015-09-03 do 2018-09-02

 Właściciel: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów.

 Odcisk palca :

0c d4 d3 c8 0c 14 96 16a4 e8 98 48 90 70 81 44 20 54 38 74    

 

 

 

 

 • Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS. 
 • Do systemu można się zalogować wyłącznie ze strony głównej Banku tzn. wybierając opcję Zaloguj. Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje oznaczenie kłódki oraz oznaczenia https użytkownik powinien pilnie zgłosić się do banku na numer: 775435006
 • Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną.

 • Bank nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych.

 • Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron banku oraz do usług bankowości elektronicznej eCorpoNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów. Bank nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych. W przypadku pojawienia się takich przypadków bank powinien poprosić użytkowników o ich pilne zgłoszenie na podany numer 775435006

 • Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku.

 • Natychmiast wykonać zablokowanie dostępu w przypadku zagubienia listy haseł jednorazowych. Można także zablokować dostęp do swojego loginu poprzez zgłoszenie takiej  informacji, również telefonicznie dzwoniąc na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.

 • Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu wraz pinem.

 • W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eCorpoNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego.

 • Należy unikać logowania do systemu eCorpoNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych)

 • Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualnienia zalecane przez producenta oprogramowania. w tym również platformę JAVA 

 • Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję „Wyloguj”, a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowe.

 

Dodatkowo zaleca się :

 

 • Sprawdzenia przed wysyłką zleceń "na drugą rękę "
 • Czytanie komunikatów przesyłanych przez Bank
 • Sprawdzanie stanu realizacji  wysłanych zleceń.

 

 

 

Koszty:

Koszty usługi zależą od typu konta bądź pakietu, Sprawdź szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga istnieje możliwość indywidualnej wyceny kosztów. 

Usługi dodatkowe:

 

 • Wyciągi Masowe - pełna obsługa 
 • Eksport wyciągów w formacie MT940
 • Możliwość importu bazy kontrahentów z innych systemów
 • Aktualne kursy walut
 • Bezpieczny kanał informacyjny z Bankiem

 

Ułatwienia i automatyzacja obsługi :

 

 • Szybkie tworzenie  nowych pozycji na podstawie np. historii
 • import przelewów z innych systemów finansowo księgowych.w wielu formatach 
 • operowanie na poziomie paczki ( zbioru przelewów),
 • ponowne wykonywanie zleceń, 

 

Wiele rodzajów przelewów :

 

 • eliksirowe
 • do Urzędu Skarbowego
 • do ZUS
 • SORBNET 
 • SWIFT 
 • Błyskawiczne przelewy wewnętrzne
 • Przelewy odroczone i oczekujące na środki (nawet do dwóch dni)

 

 

Funkcjonalność :

 System posiada bogatą funkcjonalność. Użytkownik ma zróżnicowany dostęp zależnie od wybranego typu rachunku: 
rachunek bieżący: 

 

 • informacja o numerze rachunku,
 • saldzie i dacie aktualizacji (synchronizacji z systemem bankowym),
 • jeżeli są nadane odpowiednie uprawnienia to można sprawdzić historię operacji, wykonać przelew, zrobić wyciąg również w formacie mt 940 itp.
 •  Dostępne środki bieżące oraz blokady widoczne aktualizowane są na bieżąco.

 

rachunek kredytowy wraz z

 • rzeczywistym harmonogramem spłat,
 • oprocentowaniem ,
 • saldem ,
 • operacjami itp.


rachunek terminowy (lokata terminowa) : 

 • informacja o numerze rachunku i dacie aktualizacji),
 • data założenia  lokaty i  dacie końca
 • kwota lokaty, odsetki oprocentowaniu.

karta kredytowa oprocentowanie , saldo , historia operacji itp.

 

- szybkość działania 

 • zlecenia są księgowane do 10 minut od złożenie
 • pełna kontrola stanu zlecenia
 •  

-bardzo duże możliwości wszelkiego rodzaju wydruków, raportów, potwierdzeń czy zestawień 

 

Bezpieczeństwo

 

Podstawowym celem zabezpieczenia jest zapewnienie jak najwyższego standardu bezpieczeństwa danych osobowych klientów Banku. Priorytetem jest zapewnienie zgromadzonym danym osobowym, przez cały okres ich przetwarzania, charakteru poufnego. W systemie istnieje  kilku warstw ochronnych poprzez połączenie różnego typu zabezpieczeń.

 

 
 • Dostęp do danych tylko dla osób uprawnionych

 • Implementacja bezpiecznych  systemów autoryzacji użytkownika:tokeny  VASCO, podpisy kwalifikowane.

 • Niezmienność danych w sposób nieuprawniony.

 • Niezniszczalność danych w sposób nieuprawniony.

 • Integralność systemu – niemożność jakichkolwiek manipulacji, zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych

 • Przypisywanie użytkownikom określonych atrybutów pozwalających na ich identyfikację,i udostępnienie wyłącznie tej części aplikacji, która jest im przeznaczona.

 • Dodatkowa autoryzacja przy modyfikacji bazy kontrahentów,

 • Dodatkowe zabezpieczenia przed modyfikacją zleceń, 

Dodatkowe środki zwiększające bezpieczeństwo po stronie Banku 

 • System antyfraudowy chroniący transakcje przed nieutoryzowaną modyfikacją działający po  stronie Banku, niezależnie od zabezpieczeń po stronie  klienta, 

 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników wraz historią,

 • Przegląd i konserwacja zbioru danych,

 • Szyfrowanie przepływających danych 128 bitowym algorytmem TSL,

 • Tworzenie kopii awaryjnych i archiwizacja danych,

 • Oprogramowania pomocnicze o najwyższej klasie bezpieczeństwa.

 • Organizacja infrastruktury sprzętowej o najwyższej klasie bezpieczeństwa,
  ( bezpieczeństwo ciągłości działania i bezpieczeństwo dostępu do informacji,
  niejawnych ).

 • Niezależny ślad audytowy 

 

Informacje podstawowe :

Usługa przeznaczona dla średnich i dużych  firm, urzędów administracji publicznej, placówek szkolno-oświatowych, fundacji oraz innych klientów  potrzebujących bezkompromisowego podejścia do zabezpieczeń, zwiększonej funkcjonalności niezawodności. 
 eCorpoNet oferuje dostęp do rachunków i dokonywanie operacji finansowych za pomocą przeglądarki WWW przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie.
Istotną cechą systemów internetowych jest fakt, iż na komputerze klienta nie jest 
instalowana żadna aplikacja. Klient banku, wyposażony w przeglądarkę WWW, korzystający z dowolnego dostawcy usług Internetowych, może skorzystać z usług  oferowanych przez systemu eCorpoNet wprowadzając login i hasło przydzielone przez Bank po podpisaniu stosownej umowy na korzystanie z usług systemu

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023