Dla kogo ? 

W celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody  w czasie uzytkowania karty został utworzony portal http://kartosfera.pl dzięki któremu można wykonać szereg czynności :

 • aktywować zabezpieczenie 3d Secure,

 • zmieniać kod PIN,

 • zastrzegać kartę.

Szczegółowe informacje nt. portalu kartosfera w pliku pdf .

 

Uwaga : Zmiana kodu PIN jest również możliwa w bankomatach grupy BPS, lub w placówkach banku.


Do każdej karty jest generowany numer PIN. Numer PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. Numeru PIN nie należy:

 

 

 • ujawniać osobom trzecim,

 • zapisywać na karcie,

 • przechowywać łącznie z kartą, ani
  w żadnej innej formie umożliwiającej   skorzystanie z numeru PIN osobom nieupoważnionym.  

 

 

Trzykrotne wprowadzenie błędnego numeru PIN przez Użytkownika spowoduje zablokowanie karty. Użytkowanie karty po jej zablokowaniu możliwe jest dopiero następnego dnia po godzinie 11:00.

 

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zadzwoń 86-215 50 50 (czynny 24h/7dni)   lub dokonaj zastrzeżenia samodzielnie poprzez kartosferę.

 

Operacje wykonywane poprzez internet.

Płacenie kartą przy zakupach w sklepach internetowych jest bardzo wygodne i aby było równie bezpieczne Bank wprowadził szereg zaawansowanych zabezpieczeń 

 

 • wyzerowanie limitu dla osób nie korzystających z z tego typu płatności,

 • wprowadzenie dodatkowego potwierdzenia - mechanizm 3D SECURE,

 • zaleca się również zamazanie (po zapamiętaniu lub zapisaniu numeru CVV - trzy cyfry na odwrocie karty),

 • dodatkowo Bank proponuje ustawienie informacji na temat blokad zakładanych
  w czasie korzystanie z karty  poprzez usługę SMS banking.

 

Zabezpieczenie 3D Secure  – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła,  otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia. W przypadku braku tego typu zabezpieczenia, odpowiedzialność spada na właściciela sklepu.

Karta jest dostępna również w postaci karty VISA PayWave (dokonywanie transakcji poprzez zbliżenie do czytnika zbliżeniowego bez konieczności potwierdzania za pomocą kodu PIN lub składania podpisu na wydruku z terminala.

 

 • Dzienna wysokość limitu kwotowego

        dla transakcji zbliżeniowych na terenie
        Polski wynosi 30 PLN dla jednorazowej  transakcji   

 • płatność bezgotówkowa,

 • wypłaty gotówki w jednostkach banków
  członkowskich organizacji Visa,

 • wypłaty gotówki w bankomatach,

 • płatności bez obecności karty 
  dokonywane w Internecie,

 • sprawdzenie wysokości wolnych środków
  na rachunku w bankomatach świadczących
  taką usługę,

 • awaryjna wypłata gotówki w przypadku
  utraty karty podczas pobytu za granicą,

 • użytkownik karty może dokonywać
  transakcji przy użyciu karty do wysokości
  wolnych środków na rachunku, w ramach
  dziennych limitów transakcyjnych
  określonych przez Posiadacza rachunku.

Karta VISA Classic Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą  użytkownikom dokonywanie w kraju i za granicą transakcji w systemie online.

 

 

Użytkownikiem karty może być:

 • Posiadacz rachunku lub Współposiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego,

 • Pełnomocnik ustanowiony przez Posiadacza rachunku lub współposiadacza po udzieleniu pełnomocnictwa do dokonywania transakcji przy użyciu karty.

 

 

Bezpieczeństwo   

eBankNet

 eCorpoNet

Transfery

 POS  

 Karty  

SMSbankNet 

moBankNet

 

 

   

.

Karta zbliżeniowa VISA PayWave -

Karta płatnicza VISA Classic

Karta Kredytowa VISA Credit

     Karty dopasowane do Twoich potrzeb - wybierz jaką chcesz !

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024