Konta osobiste 

 Przydatne   informacje 

Usługi elektroniczne 

 Ubezpieczenia  

 Karty  

  Kredyty  

Oszczędności 

PRZYDATNE INFORMACJE

MoneyGram świadczy usługi z zakresu międzynarodowych transferów pieniężnych pomiędzy osobami fizycznymi. Firma oferuje szybkie, wygodne i bezpieczne przekazy pieniężne (cash-to-cash). Środki można w bezpieczny sposób przekazywać dookoła świata już w 10 minut. Ani wysyłający ani odbierający nie potrzebuje w tym celu konta bankowego. Bank Spółdzielczy Grodków- Łosiów oferuje możliwość przekazania i otrzymania gotówki w Grodkowie i Lewinie Brzeskim.

 

Więcej informacji na stronie www.moneygram.com oraz pod nr telefonu 00-800-1111-710 (międzynarodowy)

MoneyGram

Oprocentowanie Kredytów

SMS Banking

System generuje komunikaty o operacjach na koncie oraz wolnych środkach po zmienia salda a także według harmonogramu. oprócz rachunku rozliczeniowego można również otrzymać informacje o spłatach kredytów, kapitalizacji lokat czy o operacjach kartkowych (blokadach).

Karty Płatnicze

Regulaminy

Bankowość Internetowa

Wnioski/Zaświadczenia do Kredytów

Informacje Ogólne

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024