Skip to main content
 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym

  To najwygodniejsza forma kredytowania , umożliwia elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie) bez konieczności składania odrębnych dyspozycji. Limit kredytu uzależniony jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący.

  Zalety:

  • okres kredytowania do 1 roku
   z możliwością odnowy

  • oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M oraz marży Banku

  • możliwe zabezpieczenia: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

  • spłata kapitału na koniec okresu kredytowania,w okresie kredytowania możliwe jest wielokrotne wykorzystanie kredytu do wielkości przyznanego limitu

  Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj