Skip to main content
 • Rolnicy
 • Kredyty
 • Kredyt Preferencyjny dla rolników z dopłatami z ARIMR
 • Kredyt Preferencyjny dla rolników z dopłatami z ARIMR

  Kredyt Preferencyjny dla rolników z dopłatami z ARIMR

  Kredyt może być przeznaczony na :

  • zakup użytków rolnych

  • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży

  • zakup nieruchomości rolnych służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi

  •  zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt

  • zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolnicze

  • na  inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji znajdujących się w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi

  Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj