Skip to main content
 • Kredyt Płatniczy

  Kredyt Płatniczy

  Kredyt przejściowy służy do pokrycia przejściowego niedoboru środków finansowych dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących. Szybka decyzja kredytowa!!!

  Zalety:

  • okres kredytowania do 100dni

  • oprocentowanie ustalone jest od marży Banku oraz stawki WIBOR 1M

  • spłata kredytu ustalona w ratach lub jednorazowo

  • zabezpieczenie kredytu:weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

  Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj