Skip to main content
 • Rolnicy
 • Kredyty
 • Kredyt Obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej
 • Kredyt Obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

  Kredyt Obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na zakup obrotowych środków do produkcji rolnej np:. nawozów, środków ochrony roślin, paszy, dodatków do pasz, części zamiennych. itp.

  Zalety:

  • okres kredytowania do 2 lat, pomoc w wypełnianiu dokumentów,

  • oprocentowanie od 5,66 %,

  • oprocentowanie ustalone na podstawie stawki WIBOR 1 M oraz marży Banku,

  • możliwe zabezpieczenia: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego,​

  • spłata kredytu następuje w terminach płatności określonych w umowie kredytu,
   w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy lub wpłaty gotówkowej. 

  Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj