Skip to main content
 • Kredyt Konsolidacyjny

  Kredyt Konsolidacyjny

  Udzielenie kredytu konsolidacyjnego ma na celu połączenie kilku zobowiązań posiadanych przez kredytobiorcę (zobowiązań zaciągniętych wobec innych banków oraz wobec tut. Banku) w jeden korzystniejszy kredyt.

  • okres kredytowania do 25 lat,
  • minimalna kwota kredytu 10 000 zł,
  • maksymalna kwota nie może przekroczyć:
   60% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank, stanowiącej własność Kredytobiorcy,
   80% wartości nieruchomości mieszkalnej, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy,
   kwoty 1 mln zł,
  • oprocentowanie kredytu zmienne (oparte o stawkę WIBOR 6M plus marża Banku) lub okresowo stałe.

  Do pobrania: Zaświadczenie o zarobkach

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj