Skip to main content
 • Kredyt Gotówkowy - Hipoteka

  Kredyt Gotówkowy - Hipoteka

  Udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności ich udokumentowania.

  • minimalna kwota kredytu 10 000 zł,
  • maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać:
   60% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank mieszkalno-usługowej, komercyjnej itp.,
   75% wartości nieruchomości stanowiącej grunty rolne,
   kwoty 1 mln zł,
  • prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: hipoteka ustanowiona na nieruchomości komercyjnej (nieruchomości mieszanej; mieszkalno-usługowej wraz z cesją na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów) lub hipoteka na gruntach rolnych,
  • maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat,
  • oprocentowanie kredytu zmienne (oparte o stawkę WIBOR 6M i marżę Banku) lub okresowo stałe.

  Do pobrania: Zaświadczenie o zarobkach

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj