Skip to main content
 • Kredyt Obrotowy

  Kredyt Obrotowy

  Kredyt obrotowy pozwoli na utrzymanie bieżącej płynności finansowej z możliwością odnowy, dogodnej spłaty raty dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości.  Jest on  dodatkowym źródłem finansowania aktualnych potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

  Zalety:

  • oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M oraz marżę Banku,

  • okres kredytowania do 1 roku, od 1-3 lat oraz powyżej 3 lat,

  • spłata kredytu następuje  w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych,

  • zabezpieczenie kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, kaucja, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

  Sprawdź aktualne oprocentowanie!!!

  Centrala Banku,  Grodków  775435000

  Znajdziesz nas też tutaj