POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BS MobileNet

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji autoryzującej BS MobileNet.
2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją BS MobileNet a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
5. Aplikacja nazwa_aplikacji nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.