Bankowość Mobilna - wersja www

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 

Karta wydawana jest do konta standardowego dla rolników, Agro-Biznes oraz e-Agro Biznes i  umożliwia:

 

 
 • płatność bezgotówkową za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;

 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;

 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS;

 • płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie

 • sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę

 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

 • użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Posiadacza rachunku, ale nie wyższych niż określone przez Bank jako maksymalne.

 • kartę można również autoryzować w bezpieczny sposób   transakcje internetowe

.

 

 

 

Karta VISA CLASSIC Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą  użytkownikom dokonywanie w kraju i za granicą transakcji. Karta jest wyposażona w mikroprocesor co gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji wykonywanych przy pomocy bankomatów, POS itp.

Wszystkie transakcje są realizowane w systemie online.

 

 

Użytkownikiem karty może być:

 • Posiadacz rachunku lub Współposiadasz rachunku pod warunkiem, że umowa o prowadzenie rachunku zawarta jest na czas nieokreślony lub jeśli umowa zawarta jest na czas określony to  powinna być zawarta na okres o co najmniej 1 miesiąc dłuższy niż termin ważności karty.

 • Pełnomocnik ustanowiony przez Posiadacza rachunku lub współposiadacza będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, po udzieleniu pełnomocnictwa szczególnego do dokonywania transakcji przy użyciu karty.

 • Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym, że jednemu Użytkownikowi karty może być wydana tylko jedna karta.

  Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność finansową do Banku za zobowiązania powstałe w wyniku używania wszystkich wydanych do rachunku kart.

 

 

Operacje standardowe 

 

Do każdej karty jest generowany numer PIN. Numer PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. Numeru PIN nie należy:

 

 
 • ujawniać osobom trzecim,

 • zapisywać na karcie,

 • przechowywać łącznie z kartą, ani w żadnej innej formie umożliwiającej   skorzystanie z numeru PIN osobom nieupoważnionym.  

   

Trzykrotne wprowadzenie błędnego numeru PIN przez Użytkownika spowoduje zablokowanie karty. Użytkowanie karty po jej zablokowaniu możliwe jest dopiero następnego dnia po godzinie 11:00.

 

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zadzwoń 86-215 50 50 (czynny 24h/7dni)   lub dokonaj zastrzeżenia samodzielnie poprzez kartosferę

 

Operacje wykonywane poprzez internet.

 

Płacenie kartą przy zakupach w sklepach internetowych jest bardzo wygodne i aby było równie bezpieczne Bank wprowadził szereg zaawansowanych zabezpieczeń 

 

 • wyzerowanie limitu dla osób nie korzystających z z tego typu płatności
 • wprowadzenie dodatkowego potwierdzenia - mechanizm 3D SECURE
 • zaleca się również zamazanie (po zapamiętaniu lub zapisaniu numeru CVV - trzy cyfry na odwrocie karty)
 • dodatkowo Bank proponuje ustawienie informacji na temat blokad zakładanych w czasie korzystanie z karty

       poprzez usługę SMS banking.

 

Zabezpieczenie 3D Secure  – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła,  otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia. W przypadku braku tego typu zabezpieczenia, odpowiedzialność spada na właściciela sklepu.

 

 

Dla kogo ? 

 

 

W celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody  w czasie uzytkowania karty został utworzony portal http://kartosfera.pl dzięki któremu można wykonać szereg czynności :

 

 • aktywować zabezpieczenie 3d Secure,

 • zmieniać kod PIN,

 • zastrzegać kartę.

 

Szczegółowe informacje nt. portalu kartosfera w pliku pdf .

 

Uwaga : Zmiana kodu PIN jest również możliwa w bankomatach grupy BPS, lub w placówkach banku.

 

 

 

 Możliwości karty  

Zarządzanie  debetową kartę  płatniczą VISA 

Bezpieczeństwo  użytkowania 

Karta Visa BUSINESS DLA ROLNIKÓW

Oszczędności 

Kredyty rolnicze 

 Karty VISA

 Ubezpieczenia

Concordia  

Usługi elektroniczne 

 Przydatne   informacje 

Pakiety 

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2020

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l: