W ramach rachunku bieżącego i pomocniczego Bank może otworzyć rachunek wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczony na określone cele oraz do przeprowadzenia w tym zakresie rozliczeń.

 

 

Posiadaczami konta firmowego mogą być :                                                                         

 

 • osoby prawne,

 • jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu ( w tym spółki osobowe w rozumieniu kodeksu spółek prawa handlowego),

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ( również  w formie spółek cywilnych),

 • osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów np. radca prawny, adwokat, notariusz, pielęgniarka, lekarz itd.,

 • prowadzące działalność gospodarczą w kraju: przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i oddziały utworzone przez nierezydentów,

 • jednostki sektora finansów publicznych,

 • rolnicy.

 

 

 

W ramach rachunku klient może skorzystać z dodatkowych produktów :                        

 

Informacje dodatkowe :                                                                                                           

 

 

Dokumenty jakie trzeba wziąć ze sobą:

 • NIP- zaświadczenie o nadaniu,
 • REGON- zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego,
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczych,
 • aktualny dokument urzędowy (np. dowód osobisty) zawierający podstawowe dane o wnioskodawcy oraz informujący o jego statusie prawnym przy czym odziały i przedstawicielstwa w kraju nierezydentów posiadające status rezydenta załączają odpowiednio wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub wyciąg z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń  woli i zakresie praw i obowiązków majątkowych o ile dane te nie wynikają z dokumentu, o którym mowa powyżej oraz pełnomocnictwa innych osób uprawnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

 

 

Dokumenty dołączone do wniosku o otwarcie rachunku bankowego składane są w oryginałach. Bank sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów Bank zwraca wnioskodawcy.

 

 

 

 

Finansowanie

   przedsięwzięć  

Informacje dodatkowe

Usługi

ubezpieczeniowe

 e-Usługi 

Oferta dla  Wspólnot 

Oferta depozytowa 

Konto 

dla firm

Głównym celem rachunku powierniczego jest bezpieczeństwo w dokonywaniu transakcji między Klientami Banku a ich kontrahentami. Rachunki Powiernicze znalazły zastosowanie w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Produkt przeznaczony dla Firm posiadających wielu płatników. Korzystanie z identyfikacji masowych płatności pozwala firmom (lub innym instytucjom) usprawnić księgowanie wpłat od kontrahentów, którymi są osoby fizyczne bądź prawne. Wyciągi masowe
Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe: bieżące i pomocnicze w EUR, USD, GBP. Rachunek walutowy to idealne rozwiązanie, gdy na konto wpływają pieniądze w obcej walucie, masz możliwość wybrania gotówki
Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA jest międzynarodową kartą płatniczą, która umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą. Karta wyposażona jest w mikroprocesor co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przy transakcjach dokonywanych
W Polsce wydano już ponad 30 mln kart płatniczych, a ich popularność wciąż rośnie. Płatność kartą nawet za drobne zakupy jest codziennością. Klienci omijają miejsca, w których nie mogą zapłacić
Posiadamy w swojej ofercie trzy podstawowe pakiety kont dla firm. Każdy przedsiębiorca może wybrać pakiet dostosowany do swoich potrzeb. W zależności od wielkości prowadzonej działalności, ilości wykonywanych transakcji, wpłat i
  Firma może korzystać z całej palety serwisów elektronicznych. W przypadku gdy wymagana jest większa kontrola nad operacjami finansowymi, zalecany jest system eCorpoNet   eCorpoNet- jest usługą przeznaczoną dla korporacji, urzędów administracji

Deweloperski

Strona główna

                                                                                       Powrót do  strony głównej        Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie, tel 775435000, sekretariat@bsgrodkow.pl 

18 kwietnia 2016

 

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

Produkty do Konta Firmowego
 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024