Pakiety 

 Przydatne   informacje 

Usługi elektroniczne 

 Ubezpieczenia

Generali

 Karty VISA

Kredyty rolnicze 

Oszczędności 

Lokaty

 

Proponujemy  założenie :

 

 • lokaty standardowej,
 • lokaty progresywnej,
 • lokaty internetowej,
 • lokaty negocjowanej,

Bank posiada bogaty wachlarz ofert  dla osób chcących ulokować swoje nadwyżki finansowe na lokatach terminowych. Przy jednostkowej lokacie 50.000 zł i wyższej lub gdy suma lokat  terminowych jednego podmiotu, zgromadzona w BS Grodków-Łosiów przekracza 100 000 zł istnieje    możliwość negocjowania podwyższenia oprocentowania. Decyzję o podwyższeniu oprocentowania podejmuje dwóch członków Zarządu BS lub członek Zarządu i pełnomocnik. W przypadku klientów strategicznych i rokujących nadzieję na dalszą współpracę Zarząd Banku może podjąć decyzję o obniżeniu kwot progowych. 

 

Wszystkie depozyty w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

 

 

 

 

 

 

OSZCZĘDNOŚCI- DEPOZYTY

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023