Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2022

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

Bankowość Mobilna - wersja www

OPROCENTOWANIE WEDŁUG TYPU KONTA

Rachunki bieżące firm

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

 

Rachunki NET- ROR; ROR- Student; ROR- Zasiłek; ROR- Senior

 

Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe Rad Rodziców i innych organizacji osób fizycznych

 

Rachunki a'vista

 

Rachunki rolnicze

 

RODZAJ RACHUNKU

0,00%

 

 

0,00%

 

0,00%

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

OPROCENTOWANIE

RACHUNEK POL-EFEKT

OPROCENTOWANIE

 

 

2,15 %

 

 

1,00 %

 

KWOTA WKŁADU

 

Od kwoty 0,00 -
 99 999,99 zł

 

Powyżej 100 000 zł

 

Oprocentowanie podane jest w skali roku

Oprocentowanie podane jest w skali roku

RACHUNEK POL-IKE

OPROCENTOWANIE

Limit wkładu

 

Obowiązuje roczny limit wpłat w 2020 r. jest to

15 681,00zł


 

              2,86 %

 

RACHUNKI LOKACYJNE

Na Rachunku POL-IKE odsetki dopisywane są na koniec roku kalendarzowego.

OPROCENTOWANIE

KWOTA WKŁADU

 

Od kwoty 0,00 -
 9 999,99 zł

 

Od kwoty 10 000- 49 999,99zł

 

Od kwoty 50 000- 99 999,99zł

 

Od kwoty 100 000zł

 

 

0,00%

 

 

0,00%

 

 

0,00%

 

 

0,00%

 

Na Rachunku lokacyjnym kwartalna kapitalizacja odsetek.

RACHUNEK
W WALUTACH WYMIENNYCH


Rachunki bieżące
i pomocnicze klientów instytucjonalnych
i rolników

 

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie

USD

EUR

GBP

0,00%

 

 

 

 

0,00%

0,00%

 

 

 

 

0,00%

0,00%

 

 

 

 

0,00%

Depozyty

  Kredyty gotówkowe

Kredyty hipoteczne

 Tabela

Oplat i prowizji 

Kredyty Dla firm

Rachunki

0,00%

 

 

0,00%

 

 

 

0,00%

 

  

 

            0,00%

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%