0,00%

 

 

0,00%

 

 

 

0,00%

 

  

 

            0,00%

 

 

 

 

 

 

0,00%

 

0,00%

 

 

 

Rachunki

Kredyty Dla firm

 Tabela

Oplat i prowizji 

Kredyty hipoteczne

  Kredyty gotówkowe

Depozyty

0,00%

 

 

 

 

0,00%

0,00%

 

 

 

 

0,00%

0,00%

 

 

 

 

0,00%

GBP

EUR

USD


Rachunki bieżące
i pomocnicze klientów instytucjonalnych
i rolników

 

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie

RACHUNEK
W WALUTACH WYMIENNYCH

Na Rachunku lokacyjnym kwartalna kapitalizacja odsetek.

 

 

0,00%

 

 

0,00%

 

 

0,00%

 

 

0,00%

 

KWOTA WKŁADU

 

Od kwoty 0,00 -
 9 999,99 zł

 

Od kwoty 10 000- 49 999,99zł

 

Od kwoty 50 000- 99 999,99zł

 

Od kwoty 100 000zł

OPROCENTOWANIE

Na Rachunku POL-IKE odsetki dopisywane są na koniec roku kalendarzowego.

RACHUNKI LOKACYJNE


 

              2,86 %

 

Limit wkładu

 

Obowiązuje roczny limit wpłat w 2020 r. jest to

15 681,00zł

OPROCENTOWANIE

RACHUNEK POL-IKE

Oprocentowanie podane jest w skali roku

Oprocentowanie podane jest w skali roku

KWOTA WKŁADU

 

Od kwoty 0,00 -
 99 999,99 zł

 

Powyżej 100 000 zł

 

 

 

2,15 %

 

 

1,00 %

 

OPROCENTOWANIE

RACHUNEK POL-EFEKT

OPROCENTOWANIE

0,00%

 

 

0,00%

 

0,00%

 

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

 

RODZAJ RACHUNKU

Rachunki bieżące firm

 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

 

Rachunki NET- ROR; ROR- Student; ROR- Zasiłek; ROR- Senior

 

Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe Rad Rodziców i innych organizacji osób fizycznych

 

Rachunki a'vista

 

Rachunki rolnicze

 

OPROCENTOWANIE WEDŁUG TYPU KONTA

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2024