Długość Depozytu

 

1- miesięczne

 

3- miesięczne

 

6- miesięczne

 

12- miesięczne

 

24- miesięczne

 

36- miesięczne                i powyżej

Oprocentowanie podane jest w skali roku

Rachunki

Kredyty Dla firm

 Tabela

Oplat i prowizji 

Kredyty hipoteczne

  Kredyty gotówkowe

Depozyty

USD

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

 

0,00%

Od 50.tys.

 

 

 

1,00%

 

4,50%

 

 

1,50%

 

4,00%

 

 

2,30%

 

 

3,00%

 

Od 10 tys.

 

 

 

1,00%

 

4,50%

 

 

1,50%

 

4,00%

 

 

2,30%

 

 

3,00%

Wysokość oprocentowania musi być każdorazowo negocjowana, w zależności od wysokości lokowanej kwoty, terminu lokowania oraz oprocentowania lokat Banku Spółdzielczego w Banku Polskiej Społeczności.

 

Oprocentowanie podawane w uchwale jest oprocentowaniem rocznym i jest to zmienna stopa procentowa.  

LOKATY MIG (STAŁA STOPA PROCENOTOWA) DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

EUR

 

0,00%

 

0,0%

 

0,00%

 

0,00%

Okres deponowania

 

1- miesięczne

 

3-miesięczne

 

6- miesięczne

 

12- miesięczne

 LOKATY TERMINOWE W WALUTACH WYMIENNYCH

Oprocentowanie w skali roku

 

1,20%

 

  5,00 %

 

1,70%

 

4,50%

 

2,50%

 

3,50%

 

Okres deponowania

 

3- miesięczne

 

3-miesięczne promocja

 

6- miesięczne

 

6 miesięczne promocja

 

12- miesięczne

 

12- miesięczne promocja 

 

LOKATY ZAKŁADANE PRZEZ INTERNET

Do 9.999 

 

 

 

1,00%

 

4,50 %

 

 

1,50%

 

4,00 %

 

 

2,30%

 

 

3,00%

 

OPROCENTOWANIE LOKAT TERMINOWYCH

Długość Depozytu

 

 

 

3- miesięczne

 

3-miesieczne

promocja

 

6- miesięczne

 

6-miesieczne

promocja

 

12- miesięczne

 

12- miesięczne  promocja

 

This is text element. GRYPA BPS

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:
 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 Kontakt

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

Nasi Partnerzy 

 Przydatne linki

 Informacje, tabele

Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2023