Copyright Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów 2022

 Informacje, tabele

 Przydatne linki

Nasi Partnerzy 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • email:

      sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 Kontakt

Zeskanuj  kontakt  w kodzie QR

 • KRS       0000048600
 • NIP        7530024176
 • REGON  000504321
 • SWIFT    POLUPLPR
 • telefon    48 775435000
 • fax          48 774155090
 • email: sekretariat@bsgrodkow.pl

 

 • KRS         0000048600
 • NIP          7530024176
 • REGON    000504321
 • SWIFT     POLUPLPR
 • telefon     775435000
 • fax          774155090
 • em
 • l:

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

Bankowość Mobilna - wersja www

 

Karta wydawana jest do konta oszczędnościowo-rozliczeniowego, Net-ROR, Senior, Zasiłek  i konta Młodzieżowego,  umożliwia:

 

 
 • płatność bezgotówkową za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;

 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;

 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS;

 • płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie

 • sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę

 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

 • użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych określonych przez Posiadacza rachunku, ale nie wyższych niż określone przez Bank jako maksymalne.

 • kartę można również autoryzować w bezpieczny sposób   transakcje internetowe

.

 

 

 

Karta VISA CLASSIC Debetowa jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą  użytkownikom dokonywanie w kraju i za granicą transakcji. Karta jest wyposażona w mikroprocesor co gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji wykonywanych przy pomocy bankomatów, POS itp.

Wszystkie transakcje są realizowane w systemie online.

 

 

Użytkownikiem karty może być:

 • Posiadacz rachunku lub Współposiadasz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego pod warunkiem, że umowa o prowadzenie rachunku zawarta jest na czas nieokreślony lub jeśli umowa zawarta jest na czas określony to  powinna być zawarta na okres o co najmniej 1 miesiąc dłuższy niż termin ważności karty.

 • Pełnomocnik ustanowiony przez Posiadacza rachunku lub współposiadacza będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, po udzieleniu pełnomocnictwa szczególnego do dokonywania transakcji przy użyciu karty.

 • Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym, że jednemu Użytkownikowi karty może być wydana tylko jedna karta.

  Posiadacz rachunku ponosi pełną odpowiedzialność finansową do Banku za zobowiązania powstałe w wyniku używania wszystkich wydanych do rachunku kart.

 

 

 

 

Operacje standardowe 

 

Do każdej karty jest generowany numer PIN. Numer PIN jest znany wyłącznie Użytkownikowi karty. Numeru PIN nie należy:

 

 

 • ujawniać osobom trzecim,

 • zapisywać na karcie,

 • przechowywać łącznie z kartą, ani w żadnej innej formie umożliwiającej   skorzystanie z numeru PIN osobom nieupoważnionym.  

 

 

Trzykrotne wprowadzenie błędnego numeru PIN przez Użytkownika spowoduje zablokowanie karty. Użytkowanie karty po jej zablokowaniu możliwe jest dopiero następnego dnia po godzinie 11:00.

 

W przypadku zgubienia lub kradzieży karty niezwłocznie zadzwoń 86-215 50 50 (czynny 24h/7dni)   lub dokonaj zastrzeżenia samodzielnie poprzez kartosferę

 

Operacje wykonywane poprzez internet.

 

Płacenie kartą przy zakupach w sklepach internetowych jest bardzo wygodne i aby było równie bezpieczne Bank wprowadził szereg zaawansowanych zabezpieczeń 

 

 • wyzerowanie limitu dla osób nie korzystających z z tego typu płatności

 • wprowadzenie dodatkowego potwierdzenia - mechanizm 3D SECURE

 • zaleca się również zamazanie (po zapamiętaniu lub zapisaniu numeru CVV - trzy cyfry na odwrocie karty)

 • dodatkowo Bank proponuje ustawienie informacji na temat blokad zakładanych w czasie korzystanie z karty

       poprzez usługę SMS banking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenie 3D Secure  – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła,  otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia. W przypadku braku tego typu zabezpieczenia, odpowiedzialność spada na właściciela sklepu.

 

 

 

KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC

Oszczędności 

  Kredyty  

 Karty  

 Ubezpieczenia  

Usługi elektroniczne 

 Przydatne   informacje 

Konta osobiste 

Dla kogo ? 

 

 

W celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody  w czasie uzytkowania karty został utworzony portal http://kartosfera.pl dzięki któremu można wykonać szereg czynności :

 

 • aktywować zabezpieczenie 3d Secure,

 • zmieniać kod PIN,

 • zastrzegać kartę.

 

 

Szczegółowe informacje nt. portalu kartosfera w pliku pdf .

 

Uwaga : Zmiana kodu PIN jest również możliwa w bankomatach grupy BPS, lub w placówkach banku.

 

 

 

 Możliwości karty  

Zarządzanie  kartę  płatniczą VISA 

Bezpieczeństwo  użytkowania 

 

Od dnia 01.11.2016 zostały  ubezpieczone wszystkie karty   kredytowe i płatnicze.  Ubezpieczyciel pokryje szkody wynikające z :

 

 • Utraty pieniędzy z rachunku bankowego lub katy w przypadku kradzieży, przewłaszczenia, zgubienia karty lub przechwycenia danych za pośrednictwem sieci internet i szkoda została spowodowana przez osobę nieuprawioną od momentu utraty karty do momentu jej zastrzeżenia,

 

 • Utraty pieniędzy, pobranej z bankomatu, w wyniku kradzieży,wymuszenia- kiedy szkoda postała w ciągu 24h od chwili pobrania gotówki,

 

 • Utraty , kradzieży , zniszczeniu towarów zakupionych przy użyciu karty jeśli szkoda powstała do 30dni od chwili zakupu(z wyjątkami),

 

 • Naprawienia szkody polegającej na zniszczeniu lub utracie portfela, torebki ,plecaka, dokumentów, które uległy szkodzie podczas kradzieży, włamania ,rozboju związanej z kartą.

 

Ubezpieczenie kart płatniczych