BANKOWOŚĆ INERNETOWA

 

OPIS USŁUGI


Informacje nt. bezpieczeństwa transakcji internetowych !

W okresie powszechnego dostępu do Internetu Bank oferuje bezpieczne, praktyczne rozwiązanie  dzięki któremu można swobodnie dysponować środkami finansowymi. Usługa Ebanknet pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu przez  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wystarczy posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej i  przeglądarką oraz  zalogować się do systemu. Aby korzystać z usługi należy posiadać rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku. Usługa przeznaczona jest dla osób prywatnych, rolników i przedsiębiorców indywidualnych.

 

OPIS MOŻLIWOŚCI

 

Za pośrednictwem usługi Ebanknet można wykonać następujące możliwości:


 
 • Łatwy dostęp do wszystkich wskazanych rachunków niezależnie od miejsca i czasu,

 • Możliwość  wyciągów, historii operacji, potwierdzeń przelewów

 • Wykonywanie dowolnych przelewów, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego ,Realizacja zleceń stałych,

 • Uzyskiwanie informacji o wysokości sald na rachunkach,

 • Obsługa lokat,

 • Możliwość zarządzenia zleceniami stałymi,

 • Definiowanie różnych poziomów dostępu (uprawnień) do wybranych rachunków,

 • Lista predefinicji ułatwiająca wielokrotne wykonywanie przelewów na ten sam rachunek,

 • Doładowanie telefonów komórkowych,

 • Przelewy SORBNET i SWIFT,

 • Możliwość  powiadamiania poprzez SMS o wybranych zdarzeniach w bankowość internetowej,

 • Informacja o Kursa walut, bezpieczny kanał informacji

 • Możliwość zarządzenia zleceniami stałymi,

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Transmisja danych odbywa się poprzez bezpieczne połączenie za pomocą protokołu TLS  wykorzystującego kryptografię asymetryczną. Logowanie odbywa się przy wykorzystaniu unikatowego loginu i hasła  (wszystkie działania użytkownika są rejestrowane w systemie).

 

 Autoryzacja odbywa się na dwa sposoby poprzez kody SMS lub hasła jednorazowe. Po wprowadzeniu danych przelewu system ebanknet przesyła  na wcześniej zdefiniowany w Banku telefon komórkowy SMS z kodem sześciocyfrowym, który należy wpisać w formularzu transakcji. SMS będzie wysyłany z numeru bramki SMS identyfikowany jako BS Grodków. Ten sposób  autoryzacji   podnosi poziom bezpieczeństwa, kod jest ważny tylko dla konkretnej transakcji i  tylko przez chwile , nie ma możliwości zastosowanie go dla innych danych, jest też wygodniejszy - nie ma potrzeby posiadania listy kodów jednorazowych (nie musimy zamawiać nowej). W danym momencie możemy korzystać tylko z jednego sposobu autoryzacji albo listy haseł albo kody SMS. Zmiana sposobu autoryzacji wymaga wizyty w placówce Banku

 

 Hasła jednorazowe generowane są w Banku i drukowane na specjalnym papierze uniemożliwiającym osobom trzecim podejrzenie w trakcie procesu drukowania. Listę haseł jednorazowych zamawia się przez Internet i odbiera w sposób uzgodniony z Bankiem. Ten sposób zalecany jest wyłącznie w przypadku problemów z siecią GSM.

 


W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi konta przez  Bank zaleca się:

 
 • Instalację i aktualizację programu antywirusowego, zapory sieciowej, oraz poprawek do systemu operacyjnego i do  przeglądarki .

 • Logowanie z wykorzystaniem linku ze strony  Banku    https://ebank.bsgrodkow.pl

 • Sprawdzenie czy widoczna jest ikona kłódki i certyfikat jest aktualny i wystawiony przez

  *.bsgrodkow.pl przez Certum Organization

   Validation: CA SHA2

   Ważny od: 2015-09-03 do 2018-09-02

   Właściciel: Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów.

   Odcisk palca :

  0c d4 d3 c8 0c 14 96 16a4 e8 98 48 90 70 81 44 20 54 38 74    

 • Ochronę swoich haseł a szczególnie listy haseł jednorazowych,

 • Ochronę telefonu komórkowego jeśli korzystamy z haseł SMS

 • Nigdy nie wysyłać e-maili zawierających hasła i loginy,

 • Nie podawać hasła na stronie bez certyfikatu,

 • Bardzo uważać na emaile podszywające się pod inną instytucje

 •  zaleca się ustawianie informacji o logowaniu w formie SMS

 

System wymaga podania hasła jednorazowego jedynie w przypadku autoryzacji transakcji lub zmiany definicji przelewu !

 

 
 

  NASI PARTNERZY

 
 
 

    

TRANFERY ONLINE