BANKOWOŚĆ INERNETOWA

 

OPIS USŁUGI


W okresie powszechnego dostępu do Internetu Bank oferuje bezpieczne, praktyczne rozwiązanie  dzięki któremu można swobodnie dysponować środkami finansowymi. Usługa Ebanknet pozwala na dokonywanie standardowych operacji bankowych za pośrednictwem Internetu przez  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wystarczy posiadać komputer z dostępem do sieci internetowej i  przeglądarką oraz  zalogować się do systemu. Aby korzystać z usługi należy posiadać rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów oraz podpisać niezbędne dokumenty w placówce Banku. Usługa przeznaczona jest dla osób prywatnych, rolników i przedsiębiorców indywidualnych.

 

OPIS MOŻLIWOŚCI

 

Za pośrednictwem usługi Ebanknet można wykonać następujące możliwości:

 
 • Łatwy dostęp do wszystkich wskazanych rachunków niezależnie od miejsca i czasu,

 • Możliwość  wyciągów, historii operacji, potwierdzeń przelewów

 • Wykonywanie dowolnych przelewów, w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • Lista predefinicji ułatwiająca wielokrotne wykonywanie przelewów na ten sam rachunek,

 • Możliwość zarządzenia zleceniami stałymi

 • Uzyskiwanie informacji o wysokości sald na rachunkach,

 • Definiowanie różnych poziomów dostępu (uprawnień) do wybranych rachunków.

 • Obsługa lokat

 

 

Dodatkowo od 20.10 .2011 oferujemy Państwu nową usługę:

 

Doładowania telefonów komórkowych.

 

W ofercie są wszyscy operatorzy działający na polskim rynku telekomunikacyjnym. Po wybraniu operatora, podajemy numer telefonu komórkowego oraz kwotę doładowania , autoryzujemy transakcje wykorzystując kody jednorazowe lub kody SMS. Doładowanie otrzymujemy w ciągu kilku sekund.

 

Szczegółowy opis wszystkich funkcji jest dostępny w pliku pdf  

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Transmisja danych odbywa się poprzez bezpieczne połączenie za pomocą protokołu Secure Socket Layer  2.0 wykorzystującego kryptografię asymetryczną. Logowanie odbywa się przy wykorzystaniu unikatowego loginu i hasła  (wszystkie działania użytkownika są rejestrowane w systemie). Każda transakcja oraz modyfikacja jest dodatkowo  zabezpieczana hasłem jednorazowym. Hasła generowane są w Banku i drukowane na specjalnym papierze uniemożliwiającym osobom trzecim podejrzenie w trakcie procesu drukowania. Listę haseł jednorazowych zamawia się przez Internet i odbiera w sposób uzgodniony z Bankiem.

 

 Autoryzacja może być wykonana również poprzez system kodów jednorazowych wprowadzenia danych przelewu system ebanknet przesyła  na wcześniej zdefiniowany w Banku telefon komórkowy SMS z kodem sześciocyfrowym, który należy wpisać w formularzu transakcji. SMS będzie wysyłany z numeru +48661000103. Nowy sposób autoryzacji   podnosi poziom bezpieczeństwa, kod jest ważny tylko dla konkretnej transakcji i  tylko przez chwile , nie ma możliwości zastosowanie go dla innych danych, jest też wygodniejszy - nie ma potrzeby posiadania listy kodów jednorazowych (nie musimy zamawiać nowej). W danym momencie możemy korzystać tylko z jednego sposobu autoryzacji albo listy haseł albo kody SMS. Zmiana sposobu autoryzacji wymaga wizyty w placówce Banku

 


W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi konta przez  Bank zaleca się:

 
 • Instalację i aktualizację programu antywirusowego, zapory sieciowej, oraz poprawek do systemu operacyjnego i do  przeglądarki .

 • Logowanie z wykorzystaniem linku ze strony  Banku    https://ebank.bsgrodkow.pl

 • Sprawdzenie czy widoczna jest ikona kłódki i certyfikat jest aktualny i wystawiony przez Certum dla ebank.bsgrodkow.pl

 • Ochronę swoich haseł a szczególnie listy haseł jednorazowych,

 • Ochronę telefonu komórkowego jeśli korzystamy z haseł SMS

 • Nigdy nie wysyłać e-maili zawierających hasła i loginy,

 • Nie podawać hasła na stronie bez certyfikatu,

 

System wymaga podania hasła jednorazowego jedynie w przypadku autoryzacji transakcji !

 

 
 

  NASI PARTNERZY

 
 
 

    

TRANFERY ONLINE